ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : rMxVmU6Tue14047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้