สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : pageview15

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ท่านกำนันตำบลนาดี สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาลตำบลนาดีทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา [14 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหาร ประธาน อสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลนาดี วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมธรรมมาภิบาล [13 มกราคม 2566]
กิจกรรมฉลองปีใหม่(1ภาพ) [3 มกราคม 2566]
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่1(2ภาพ) [29 ธันวาคม 2565]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
องค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 2125
เดือนนี้9,062
ทั้งหมด183,691


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
25/01/2566
25/01/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
23/01/2566
25/01/2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
กค.
25/01/2566
25/01/2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
สน.คท.
24/01/2566
24/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28
[รุ่นที่ 26 - 28]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ