ชื่อเรื่อง : ประกาศ ปฏิทินกำหนดการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : ตามที่ เทศบาลตำบลนาดี ได้กำหนดการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบูรณาการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการประชาคมหมู่บ้านอย่างถูกต้องตามขั้นตอน และให้ประชาชนในตำบลนาดี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาสำคัญในหมู่บ้านและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศปฏิทินกำหนดการในจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาดี ดังต่อไปนี้
ชื่อไฟล์ : bMJ8HdxFri33530.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้