สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลนาดี
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 ประกาศ ณ 5 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 ประกาศ ณ 8 มีนาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ 15 ธันวาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ 2 ธันวาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ 4 สิงหาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลนาดี
insert_drive_file 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 (ฉบับที่4) ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3 พ.ศ.2565 (ฉบับที่3) ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 พ.ศ.2565 (ฉบับที่2) ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ.2564 (ฉบับที่1) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview3