สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
call ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี เลขที่ 59 หมู่ 11 ถนนนาดี-สุวรรณคูหา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 โทร. 042-005245 อีเมล saraban@nadi-suwan.go.th คณะผู้บริหาร 1.นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี 085-7527003 2.นายบุญเวิน จำวิเศษ รองนายกเทศมนตรี คนที่1 087-2304244 3.นายสมพร ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 086-4675411 4.นายอุดม ศิริทองสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 084-7883469 5.นายกิตติพิพัฒน์ สิมมา เลขานุการนายกเทศมนตรี 080-5542178 หัวหน้าส่วนราชการ 1.นายเด่น วรวะลัย ปลัดเทศบาล 092-7934001 2.นายธารแสงทอง อำเคน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 081-6076788 3.นางดรุณี พยุวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 088-5605918 4.นายศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง 083-3585818 5.นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 088-5505701
แผนที่หน่วยงาน