สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งว่าง (1ภาพ) [8 มีนาคม 2566]
โครงการธนาคารขยะบ้านเซิน ตำบลนาดี (2ภาพ) [27 กุมภาพันธ์ 2566]
รับบัตรเลือกตั้งที่ใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ.2566 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่12 โนนสำราญ(5ภาพ) [22 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมสภาเทศบาล ปี2566 สมัยแรก ครั้งที่1(4ภาพ) [17 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (3ภาพ) [14 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมสร้างสุขภาพ บ้านแสงอรุณ ต.นาดี [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจรับถนนลาดยาง วิจิตรพัฒนา (8ภาพ) [12 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการอบรมการจักรสานเส้นใยพลาสติก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (4ภาพ) [12 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่(กรณีพิเศษในสถานการณ์โควิด)นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(1ภาพ) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 - 10 (ทั้งหมด 228 รายการ)