สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน(กรณีเพลิงไหม้บ้านโนนงาม หมู่2) [23 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลนาดี นำขบวนแห่ร่วมงานประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่ สักการะพระไชยเชษฐาธิราช ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา (ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ทต.สุวรรณคูหา) [22 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนโดยงานสิ่งแวดล้อม [16 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่1 [13 กุมภาพันธ์ 2567]
อปพร.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล 5 โรงเรียน (เช้า-เย็น)ในช่วงการตัดอ้อย [13 กุมภาพันธ์ 2567]
การเลือกกรรมการชุมชนบ้านเซิน เทศบาลตำบลนาดี [12 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 2566-2567 [8 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 13 ชุมชน [5 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [26 มกราคม 2567]
วันที่ 25 มกราคม 2567 งานสาธารณสุขและอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่นออกสำรวจ/ค้นหากลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Adl<=6 และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ ตำบลนาดี... [25 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 - 10 (ทั้งหมด 299 รายการ)