สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี​ อำเภอสุวรรณคูหา​ จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง​ (ส.ถ.5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งว่าง) (ส.ถ 4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลาดี เขต1(แทนตำแหน่งว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
find_in_page แบบฟอร์ม ผด.01 และ ผด.02/1 แนบเอกสารการขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 41
find_in_page เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 26
photo วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาดีขอเชิญสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อข้าราชการ (พนักงานเทศบาลสามัญ) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำรอบการประเมิน2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น โดยองค์กร IM japan poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
find_in_page เรียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน กรุณากรอกแบบแบบรับฯได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1FgwYWZJcIikBxv5rgxvau9nhfQ9l3SatEPyWHHUiJUo/edit หรือแสกนคิวอาร์โค๊ดตามภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 ประกาศ 27 ต.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 ประกาศ 27 ต.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ประกาศ 27 ต.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 125 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7