messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อประสบภัย ( วาดภัย ) ที่ได้รับความช่วยเหลือ
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 85
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 99
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พุทธศักราช 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องแต่งตั้งกรรมการชุมชนบ้านนาดีสอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : งานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องแต่งตั้งกรรมการชุมชนบ้านนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : งานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร | เปิดอ่าน : 22
แบบฟอร์ม ผด.02 และ ผด.02/1 แนบเอกสารการขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 270
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการหน่อยบริการรับจ้างชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 18
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาดี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 19
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 7 ) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต่อราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 47
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 47
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนบ้านค่ายสว่างพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนบ้านเซิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนบ้านโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 17
find_in_page แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนาดี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) กำหนดประชุมฯในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี (ชั้น2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 73
1 - 20 (ทั้งหมด 184 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10