สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี​ อำเภอสุวรรณคูหา​ จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง​ (ส.ถ.5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งว่าง) (ส.ถ 4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลาดี เขต1(แทนตำแหน่งว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview197

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม