messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 40
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 26
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 33
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 26
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 37
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 30
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 34
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 27
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2