สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (คู่มือ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกให้พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1