messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
find_in_page รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 96
find_in_page รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 87
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ประจำ เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 181
ประกาศ ทต.นาดี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 177
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 171
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 279
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1