สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
chat_bubble_outline ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศอำเภอสุวรรณคูหา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565