สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเด่น วรวะลัย
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)
ข้อมูลติดต่อ : 082-1491343
นายธารแสงทอง อำเคน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป)
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นางสมฤทัย สาจันทร์
รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง
ข้อมูลติดต่อ : 045-005245
นายชาตรี ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง )
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
ข้อมูลติดต่อ : 091-8694640