สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลนาดีร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาผู้นำชุมชน [15 มกราคม 2564]
1 1 - 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)