messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศอำเภอสุวรรณคูหา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 9
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 7
ประกาศอำเภอสุวรรณคูหา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 6
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 4
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 23
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 5
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1