สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
นางสมฤทัย สาจันทร์
รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง
ข้อมูลติดต่อ : 0885605918
นางสมฤทัย สาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง)
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นางชนิดา ฟาน ฮู๊คเกอร์
นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวโยธินันท์ ดรหมื่นศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวขนิฐา แสนบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรุ่งฤทัย ชัยบุรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวขนิษฐา ไชยเวช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ช่วยราชการกองคลัง)
นางสาวละมัย สิงหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประกายทอง กองจุลหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภักศร จันทะลี
พนักงานทั่วไป
นางสาวจิราพร สุตตะพรม
พนักงานทั่วไป
นางสาววนมาลิน พรมเลิศ
พนักงานทั่วไป(ช่วยราชการกองคลัง)