สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box คณะผู้บริหาร
นายฤาชัย สาจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี
ข้อมูลติดต่อ : 085-7527003
นายบุญเวิน จำวิเศษ
รองนายกเทศมนตรี คนที่1
ข้อมูลติดต่อ : 087-2304244
นายสมพร ทุมวรรณ
รองนายกเทศมนตรี คนที่2
ข้อมูลติดต่อ : 061-9098524
นายอุดม ศิริทองสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ข้อมูลติดต่อ : 084-2883469
นายกิตติพิพัฒน์ สิมมา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ข้อมูลติดต่อ : 080-5542178